ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

3ο χλμ. Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης

Κοζάνη, ΤΚ. 50132